Browsing category

minnesteder

minnesteder,

Minnestedet på utøya

Byggingen av minnestedet på Utøya ble startet høsten 2020, før lokale prøvde å sette en stopper for tiltaket. I Februar ble deres klager offisielt nedstemt, slik at oppreisningen kunne fortsette.

Minnestedet ble satt opp for å hedre de 77 livene som ble tatt under angrepet på Utøya den 22. Juli 2011. Dette var i tide for tiårs-jubileet i 2021.

Angrepet på Utøya er et sterkt følelsesmessig tema for pårørende, og deres tanker har i stor grad blitt tatt i betraktning når det kommer til hvordan minnestedet ble satt opp. Slik det ser ut på bildet ovenfor, så består stedet av en samlende stålring hvor navnene til de drepte står risset inn. Det har ikke blitt gjort noen forskjell på navnene i form av størrelse eller rekkefølge.

Minnestedet på Utøya er et vakkert og verdig sted som ble bygd av 3RW arkitekter, sammen med økolog Christian Mong og forsker Joseph Chipperfield. Det er et sted som vil vekke ettertanke i mange år fremover, og hendelsen på Utøya vil uten tvil gå ned som et av de mest betydelige og rystende i Norgeshistorien.

(Foto: Human-Etisk Forbund via Wikimedia Commons)

minnesteder,

Steilneset minnested

I det syttende århundre, fra ca. 1600-1692, så foregikk det en stor hekseforfølgelses-prosess i Norge. Disse “heksene” ble faktisk dømt i rettssaker, og mesteparten av disse fant sted i Vardø. Av over 100 personer som ble ettersøkt, var det kun 9 som overlevde. Til tross for vant tro om at det kun er kvinner som ble dømt for å være heks, så var det 14 menn som ble brent på korset, i tillegg til 77 kvinner. 

Vardø ligger i nordre del av Finnmark, det stedet i Norge som altså opplevde det største antallet rettsforfølgelser, med beskyldelse om at noen var en heks. Slik som mange lange tidsperioder har noen sentrale hendelsesår, så nådde rettssakene sitt høydepunkt i årene 1662-1663. 

Steilneset minnested ble kommisjonert av Vardø, Finnmark fylke, Varanger museum, og Norsk vegvesen. Norske arkitekter designet den offentlige arkitekturen som har forbindelse med veirutene, for eksempel utsiktspunkter, men selve minnestedet var oppdragsbasert. Det ble skapt av den franks-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois, og Pritzkerpris-vinner Peter Zumthor, som var en sveitsisk arkitekt. Arbeidet ble startet i 2006, og Dronning Sonja åpnet monumentet den 23. Juni 2011. 

(Foto: Frankemann via Wikimedia Commons)