Browsing category

minnesteder

minnesteder,

Minnestedet på utøya

Minnestedet på Utøya består i en stor, samlende sirkel på en høyde på nordsiden av Utøya. Terrenget er senket lett langs sirkelen slik at det er skapt en sittekant vendt innover. På motsatt side er terrenget hevet slik at man får en kant der man kan sitte og se utover Tyrifjorden. I lysningen, langs sirkelen og inne i deler av den er det lagt skiferheller. Inne i lysningen er det anlagt jord som er beplantet med utvalgte planter som tiltrekker seg sommerfugler. Fra de høye furutrærne rundt lysningen henger en stålring 1,5 m over bakken hvor navn og alder på de som ble drept på Utøya 22.juli er stanset ut. Navnene i den opphengte metallsirkelen lar lyset falle gjennom metallet og kan leses når man går rundt ringen. Ingen navn kommer først eller sist.

Minnestedet er et verdig, rolig og varig sted for tilhørighet og ettertanke. Mens de nasjonale minnestedene på Sørbråten og i Oslo skal ha en offentlig funksjon, er minnestedet på Utøya de berørtes eget, mer private sted.

Stedet er skapt etter en svært åpen og inkluderende prosess hvor tankene til de direkte berørte av hendelsene 22. juli har vært avgjørende for valg av utforming og plassering.

Det er et vakkert sted for å minnes.

Minnestedet er utarbeidet av 3RW arkitekter i samarbeid med økolog Christian Mong og forsker Joseph Chipperfield.

Steilneset Minnested
minnesteder,

Steilneset minnested

Steilneset Minnested, også kjent som Heksemonumentet. i Vardø ble åpnet av HM Dronning Sonja på Sankthansaften i 2011 og er et minnested for de 91 trolldomsdømte under hekseprosessene i Finnmark mellom 1060 og 1692. Monumentet består av en minnehall utformet av professor i arkitektur Peter Zumthor og en installasjon av den franske billedkunstneren Louise Bourgeois. Inne i hallen henger det 91 plaketter som er skrevet av professor i historie ved Universitetet i Tromsø Liv Helene Willumsen basert på rettsdokumentene fra rettsprosessene. Heksemonumentet i Vardø er det tredje og største minnestedet i Norge over rettslig forfulgte trollfolk og skal være plassert i nærheten av det antatte åstedet for henrettelsene. Minnestedet er tilknyttet Varanger museum.

Steilneset ligger ikke langt fra Nye Vardøhus festning, som ble reist mellom 1734 og 1738, rett nedenfor Vardø kapell og helt ute ved kysten mot havet. I godt vær har besøkende utsikt mot ”heksefjellet” Domen, som ifølge rettsdokumentene var fjellet heksene søkte til ved flere anledninger.

En komite bestående av representanter fra Finnmark fylkeskommune, Vardø kommune, Varanger museum og Statens vegvesen ble satt sammen i 2005 med formål om å skape et minnested for de trolldomsdømte i Finnmark. Statens vegvesen knyttet minnestedet til prosjektet Nasjonale turistveger hvor de skulle utvikle 18 av vegstrekningene i Norge til turistattraksjoner som skulle bidra til å styrke Norge som feriemål.

Prosjektet var budsjettert til 16 mill. kroner, men endte opp med en kost på over 69 mill. kroner.