Author

Minnestund
Main,

Minnestund: 5 viktige ting å huske

Etter begravelsen har funnet sted, er det ofte fint å kunne møtes.

Det er derimot frivillig om man ønsker å holde en minnestund etter begravelsen. Det hender like mange ganger at den ender med begravelsen.

Om man er invitert til en begravelse, og ikke har blitt opplyst på forhånd, er det som regel lurt å spørre noen “på innsiden” om de vet om det skal holdes en minnestund etterpå.

For de som arrangerer minnestunden er det 5 viktige ting å huske.

Invitasjoner

Familien kan selv velge antallet de ønsker å invitere. I de fleste områder vil man derimot ha noen generelle normer for hvilke personer man bør ha med i hver enkelt minnestund. Om det er første gang du arrangerer en minnestund, eller det er lenge siden sist, er det positivt om du prater med noen i området ditt om hvem de mener det er normalt å invitere.

For å kunne forutse hvor mange stoler og bord og mat man skal bestille, er det lurt å ordne seg en liste over akkurat hvem som skal være med. Det hender i de fleste begravelser at noen som skulle vært invitert, ikke ble det, og her skjer det dessverre mange skuffelser og misforståelser.

Spre ordet

For å gjøre ting enkelt for de som skal delta i selve begravelsen, kan man opplyse i dødsannonsen om man skal holde en minnestund etterpå eller ikke. Begge alternativer er som sagt like gode, i forhold til hva man ønsker.

Sted

Minnestunden holdes som regel i huset til de nærmeste, alternativt i et samfunnshus eller annet sted man kan samles for å minnes den avdøde med et felles måltid. Om man vil være et annet sted, er det også helt greit.

Hvis minnestunden skal arrangeres i huset, er det meget gunstig å spørre om litt assistanse til å sette opp alt av bord og bestikk og mat, og rengjøring etterpå.

Mat og drikke

Man bestemmer selv hvilken mat og drikke man vil anrette. Siden man ikke alltid vet hvor mange det er som kommer, kan det være utfordrende å vite hvor mye man skal bestille eller lage. I tillegg kommer jo ikke de inviterte kun for å ete og drikke, men å minnes en person som var viktig for dem. Verden går ikke under om man ikke lager en perfekt buffet.

Fine ord

Det er spesielt vakkert å ha noen som gir taler til den avdøde. Man kan avtale dette med dem på forhånd.

I tillegg til de man har blitt enige om at skal tale, må man også gjøre det åpent for andre deltakere å dele egne ord om den avdøde. Det er ofte en del personer som ønsker å forklare sin versjon og verdsettelse av individet.

Med disse 5 punktene, er man godt forberedt til å arrangere en egen minnestund.

minnesteder,

Minnestedet på utøya

Byggingen av minnestedet på Utøya ble startet høsten 2020, før lokale prøvde å sette en stopper for tiltaket. I Februar ble deres klager offisielt nedstemt, slik at oppreisningen kunne fortsette.

Minnestedet ble satt opp for å hedre de 77 livene som ble tatt under angrepet på Utøya den 22. Juli 2011. Dette var i tide for tiårs-jubileet i 2021.

Angrepet på Utøya er et sterkt følelsesmessig tema for pårørende, og deres tanker har i stor grad blitt tatt i betraktning når det kommer til hvordan minnestedet ble satt opp. Slik det ser ut på bildet ovenfor, så består stedet av en samlende stålring hvor navnene til de drepte står risset inn. Det har ikke blitt gjort noen forskjell på navnene i form av størrelse eller rekkefølge.

Minnestedet på Utøya er et vakkert og verdig sted som ble bygd av 3RW arkitekter, sammen med økolog Christian Mong og forsker Joseph Chipperfield. Det er et sted som vil vekke ettertanke i mange år fremover, og hendelsen på Utøya vil uten tvil gå ned som et av de mest betydelige og rystende i Norgeshistorien.

(Foto: Human-Etisk Forbund via Wikimedia Commons)

minnesteder,

Steilneset minnested

I det syttende århundre, fra ca. 1600-1692, så foregikk det en stor hekseforfølgelses-prosess i Norge. Disse “heksene” ble faktisk dømt i rettssaker, og mesteparten av disse fant sted i Vardø. Av over 100 personer som ble ettersøkt, var det kun 9 som overlevde. Til tross for vant tro om at det kun er kvinner som ble dømt for å være heks, så var det 14 menn som ble brent på korset, i tillegg til 77 kvinner. 

Vardø ligger i nordre del av Finnmark, det stedet i Norge som altså opplevde det største antallet rettsforfølgelser, med beskyldelse om at noen var en heks. Slik som mange lange tidsperioder har noen sentrale hendelsesår, så nådde rettssakene sitt høydepunkt i årene 1662-1663. 

Steilneset minnested ble kommisjonert av Vardø, Finnmark fylke, Varanger museum, og Norsk vegvesen. Norske arkitekter designet den offentlige arkitekturen som har forbindelse med veirutene, for eksempel utsiktspunkter, men selve minnestedet var oppdragsbasert. Det ble skapt av den franks-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois, og Pritzkerpris-vinner Peter Zumthor, som var en sveitsisk arkitekt. Arbeidet ble startet i 2006, og Dronning Sonja åpnet monumentet den 23. Juni 2011. 

(Foto: Frankemann via Wikimedia Commons)