Author

Minnestund
Main,

Minnestund: 5 viktige ting å huske

Etter begravelsen har funnet sted, er det ofte fint å kunne møtes.

Det er derimot frivillig om man ønsker å holde en minnestund etter begravelsen. Det hender like mange ganger at den ender med begravelsen.

Om man er invitert til en begravelse, og ikke har blitt opplyst på forhånd, er det som regel lurt å spørre noen “på innsiden” om de vet om det skal holdes en minnestund etterpå.

For de som arrangerer minnestunden er det 5 viktige ting å huske.

Invitasjoner

Familien kan selv velge antallet de ønsker å invitere. I de fleste områder vil man derimot ha noen generelle normer for hvilke personer man bør ha med i hver enkelt minnestund. Om det er første gang du arrangerer en minnestund, eller det er lenge siden sist, er det positivt om du prater med noen i området ditt om hvem de mener det er normalt å invitere.

For å kunne forutse hvor mange stoler og bord og mat man skal bestille, er det lurt å ordne seg en liste over akkurat hvem som skal være med. Det hender i de fleste begravelser at noen som skulle vært invitert, ikke ble det, og her skjer det dessverre mange skuffelser og misforståelser.

Spre ordet

For å gjøre ting enkelt for de som skal delta i selve begravelsen, kan man opplyse i dødsannonsen om man skal holde en minnestund etterpå eller ikke. Begge alternativer er som sagt like gode, i forhold til hva man ønsker.

Sted

Minnestunden holdes som regel i huset til de nærmeste, alternativt i et samfunnshus eller annet sted man kan samles for å minnes den avdøde med et felles måltid. Om man vil være et annet sted, er det også helt greit.

Hvis minnestunden skal arrangeres i huset, er det meget gunstig å spørre om litt assistanse til å sette opp alt av bord og bestikk og mat, og rengjøring etterpå.

Mat og drikke

Man bestemmer selv hvilken mat og drikke man vil anrette. Siden man ikke alltid vet hvor mange det er som kommer, kan det være utfordrende å vite hvor mye man skal bestille eller lage. I tillegg kommer jo ikke de inviterte kun for å ete og drikke, men å minnes en person som var viktig for dem. Verden går ikke under om man ikke lager en perfekt buffet.

Fine ord

Det er spesielt vakkert å ha noen som gir taler til den avdøde. Man kan avtale dette med dem på forhånd.

I tillegg til de man har blitt enige om at skal tale, må man også gjøre det åpent for andre deltakere å dele egne ord om den avdøde. Det er ofte en del personer som ønsker å forklare sin versjon og verdsettelse av individet.

Med disse 5 punktene, er man godt forberedt til å arrangere en egen minnestund.

minnesteder,

Minnestedet på utøya

Minnestedet på Utøya består i en stor, samlende sirkel på en høyde på nordsiden av Utøya. Terrenget er senket lett langs sirkelen slik at det er skapt en sittekant vendt innover. På motsatt side er terrenget hevet slik at man får en kant der man kan sitte og se utover Tyrifjorden. I lysningen, langs sirkelen og inne i deler av den er det lagt skiferheller. Inne i lysningen er det anlagt jord som er beplantet med utvalgte planter som tiltrekker seg sommerfugler. Fra de høye furutrærne rundt lysningen henger en stålring 1,5 m over bakken hvor navn og alder på de som ble drept på Utøya 22.juli er stanset ut. Navnene i den opphengte metallsirkelen lar lyset falle gjennom metallet og kan leses når man går rundt ringen. Ingen navn kommer først eller sist.

Minnestedet er et verdig, rolig og varig sted for tilhørighet og ettertanke. Mens de nasjonale minnestedene på Sørbråten og i Oslo skal ha en offentlig funksjon, er minnestedet på Utøya de berørtes eget, mer private sted.

Stedet er skapt etter en svært åpen og inkluderende prosess hvor tankene til de direkte berørte av hendelsene 22. juli har vært avgjørende for valg av utforming og plassering.

Det er et vakkert sted for å minnes.

Minnestedet er utarbeidet av 3RW arkitekter i samarbeid med økolog Christian Mong og forsker Joseph Chipperfield.

Steilneset Minnested
minnesteder,

Steilneset minnested

Steilneset Minnested, også kjent som Heksemonumentet. i Vardø ble åpnet av HM Dronning Sonja på Sankthansaften i 2011 og er et minnested for de 91 trolldomsdømte under hekseprosessene i Finnmark mellom 1060 og 1692. Monumentet består av en minnehall utformet av professor i arkitektur Peter Zumthor og en installasjon av den franske billedkunstneren Louise Bourgeois. Inne i hallen henger det 91 plaketter som er skrevet av professor i historie ved Universitetet i Tromsø Liv Helene Willumsen basert på rettsdokumentene fra rettsprosessene. Heksemonumentet i Vardø er det tredje og største minnestedet i Norge over rettslig forfulgte trollfolk og skal være plassert i nærheten av det antatte åstedet for henrettelsene. Minnestedet er tilknyttet Varanger museum.

Steilneset ligger ikke langt fra Nye Vardøhus festning, som ble reist mellom 1734 og 1738, rett nedenfor Vardø kapell og helt ute ved kysten mot havet. I godt vær har besøkende utsikt mot ”heksefjellet” Domen, som ifølge rettsdokumentene var fjellet heksene søkte til ved flere anledninger.

En komite bestående av representanter fra Finnmark fylkeskommune, Vardø kommune, Varanger museum og Statens vegvesen ble satt sammen i 2005 med formål om å skape et minnested for de trolldomsdømte i Finnmark. Statens vegvesen knyttet minnestedet til prosjektet Nasjonale turistveger hvor de skulle utvikle 18 av vegstrekningene i Norge til turistattraksjoner som skulle bidra til å styrke Norge som feriemål.

Prosjektet var budsjettert til 16 mill. kroner, men endte opp med en kost på over 69 mill. kroner.