Etter angrepene den 22. juli har regjeringen besluttet at det skal etableres minnesteder i regjeringskvartalet i Oslo, og på landsiden mot Utøya i Hole kommune. I påvente av ombygginger i regjeringskvartalet skal det etableres et midlertidig minnested mellom Deichmanske bibliotek og Y-blokka, tilgrensende Grubbegata. Minnestedene skal hedre drepte, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige.

Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg vant i februar 2014 den internasjonale konkurransen om å lage Minnesteder etter 22. juli. Se hans skisser her>>>

Minnested på Sørbråten utsettes et år
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en pressemelding den 28. april 2014 skrevet at de ønsker en åpen, verdig og forutsigbar prosess rundt minnestedene for 22. juli-tragediene. Dette innebærer at åpning av minnestedet på Sørbråten i Hole kommune utsettes til 22. juli 2016. Valg av kunstverk og plasseringen på Sørbråten ligger fast.

Les hele pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet>>>

Minnested på Sørbråten, nye illustrasjoner i perspektiv »